Ter aanvulling op de privacyregeling zoals ondertekend door cliënt van Massagepraktijk Josien  van Josien Scholten

Je hebt een privacyverklaring getekend voor het bewaren van  je persoonlijke dossier. Daarin zijn we overeengekomen dat je  gegevens zonder je toestemming niet ingezien mogen worden door derden. Onlangs is mij verzocht een overnameregeling te treffen met een collega zodat je met jouwklacht terecht kunt bij deze collega. Deze regeling betekent dat een derde inzage zou krijgen in je dossier. Indien door welke omstandigheden ook, Massagepraktijk Josien  niet langer in staat is de behandeling voort te zetten, stem je dan in met voortzetting van het ingeslagen behandeltraject door een andere, nader te bepalen therapeut?” Ik ben niet van plan tijdelijk of permanent te stoppen met de praktijk. Deze nieuwe regel is vastgesteld door de wet met de bedoeling je behandeltraject te waarborgen en je dossier veilig te stellen indien je huidige therapeut dit niet meer kan garanderen. Daarom stel ik een aanvullende regeling met je voor waarin je zelf kunt bepalen wat je met jouw dossier doet indien de praktijk langdurig of permanent gesloten wordt.

Hieronder vindt je een aantal voorstellen.

♦ Indien jouw traject in deze praktijk geen voortgang meer vindt neemt je  jouw dossier in eigen

beheer. Je  krijgt het mee naar huis. Daarmee bepaalt je zelf hoe en of je  het traject wilt

voortzetten. Je  kiest zelf een andere therapeut. Je  tekent hiervoor een

verwijderingsformulier; uw dossier wordt uit het archief verwijderd.

♦ Je kiest ervoor om het dossier te laten vernietigen. Je  tekent hiervoor een

vernietigingsformulier. In bijzijn van uw therapeut en uzelf wordt het dossier vernietigd.

♦ Je gaat akkoord met de overdracht van jouw dossier naar de therapeut waarmee je huidige

therapeut een overeenkomst gesloten heeft.

Niet direct betrekking op bovenstaande regeling wil ik graag weten wat jouw wensen zijn ten aanzien

van jouw dossier indien je niet meer in staat zou zijn dit zelf te bepalen.

♦ Het dossier moet worden vernietigd

♦ Het dossier mag / mag niet ingezien worden door familie

♦ Het dossier moet bewaard blijven en mag bij overlijden van de therapeut overgedragen

worden aan de therapeut met wie de overname overeenkomst gesloten is (bewaartermijn )

Josien Scholten

Cliënt heeft kennisgenomen van bovenstaande regeling en heeft voorkeur aangekruist.

Datum en handtekening                                                              Handtekening cliënt

 

 

Massagepraktijk Josien

Delistraat 65

6524KN Nijmegen